Agility

Dlouhosrstý vipet může být pro tento sport vhodný, nicméně výkonnost se mezi jednotlivými jedinci velmi různí. Výhodou oproti mnohým klasickým agilitním plemenům je, že nemají dlouhosrstí vipeti tendenci shazovat skočky. Navíc mohou v parkuru vykazovat značnou rychlost a přesnost. Nicméně pro pravé zapálení pro tento sport musí nejdřív sami usoudit, že je to baví.

Follow by Email